3.Task Allocation
No.DescriptionResponsible personsRemark
1LiaisingHsin-yen Chen, Yu-chien Wang, Yu-jou Liu
2Photo organizationCian-yi He, Tzu-ning Lu, Yo-cheng Lin
3Interview data organizationYu-chien Wang, Mu-en Lee, Cian-yi He
4Transcript organizationPei-hsuan Chen, Yu-jou Liu, Tzu-ning Lu, Yo-cheng Lin
5Webpage productionMu-en Lee, Chih-hsuan Liang, Yi-ting Cheng, Pei-hsuan Chen
6Registration and data uploadingHsin-yen Chen, Chih-hsuan Liang, Yi-ting Cheng
top